KOSTRA nøkkeltall

Modalen - 4629 (Vestland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Modalen Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 43 49 . . . .. .. 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 . . . 98 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 3 123 3 208 . . . 4 128 4 015 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . . . 3 759 4 011
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,00 0,00 . . . .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,63 0,62 0,60 0,61 0,69 0,66 . . . 0,61 0,66
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . .. .. . . . .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 55,9 57,7 60,9 35,3 40,6 62,4 . . . 43,0 45,2

Kontakt