4435_5027
4435_5027
kostra
2019-10-19T10:07:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Midtre Gauldal, faktaark Kommunalt avløp Midtre Gauldal

KOSTRA nøkkeltall

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midtre Gauldal Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 . . . ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 5 163 3 901 3 517 3 797 4 354 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 . . . 4 260
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 . . . 0,51
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 97,5 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 . . . 71,3

Kontakt