KOSTRA nøkkeltall

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midtre Gauldal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 122 140 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 . . . 121 133
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,90 0,95 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 . . . 0,67 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 . . . 95,4 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 127 158 132 129 140 148 140 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 . . . 156 153
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 57 52 86 86 86 88 85 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 . . . 74 76
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 43 48 10 10 8 11 10 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 . . . 22 20
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 . . . 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 3 2 3 0 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 . . . 4 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 . . . 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 0 4 5 7 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 . . . 3 2

Kontakt