KOSTRA nøkkeltall

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midtre Gauldal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 349 1 468 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 . . . 1 273 1 355
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 349 1 142 751 856 920 925 964 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 . . . 1 014 1 077
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 0 325 186 171 176 225 198 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 . . . 258 278
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 962 1 003 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 . . . 901 991
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 0 325 28 -13 -9 23 9 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 . . . 103 111
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 962 678 648 731 784 801 850 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 . . . 798 880
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,35 0,39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 . . . 0,65 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,31 0,35 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 . . . 0,28 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,04 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 . . . 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 5 7 122 113 112 105 121 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 . . . 286 278
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 16 20 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 . . . 951 993

Kontakt