KOSTRA nøkkeltall

Midtre Gauldal - 5027 (Trøndelag)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midtre Gauldal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 349 1 468 938 1 026 1 096 1 149 1 152 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 . . . 1 273 1 359 . . . 1 273 1 359
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 349 1 142 751 856 920 925 953 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 . . . 1 014 1 077 . . . 1 014 1 077
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 0 325 186 171 176 225 199 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 . . . 258 282 . . . 258 282
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 962 1 003 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 . . . 901 996 . . . 901 996
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 0 325 28 -13 -9 23 11 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 . . . 103 113 . . . 103 113
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 962 678 648 731 784 801 848 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 . . . 798 883 . . . 798 883
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,35 0,39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 . . . 0,65 0,66 . . . 0,65 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,31 0,35 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 . . . 0,28 0,29 . . . 0,28 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,04 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 . . . 0,37 0,37 . . . 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 5 7 122 113 112 105 116 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 . . . 286 274 . . . 286 274
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 16 20 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 . . . 951 993 . . . 951 993

Kontakt