KOSTRA nøkkeltall

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midsund Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 2 .. .. .. 18 14 12 1 5 63 55 57 60 26 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 28 11 23 38 40 25 26 14 17 14 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 44 35 .. 58 .. 615 530 485 482 418 2 012 2 176 1 813 1 836 1 594 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 5 938 5 110 5 138 4 498 3 954 5 938 5 110 5 138 4 498 3 954 5 938 5 110 5 138 4 498 3 954
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 31 .. 10 .. .. 358 272 154 127 .. 1 347 1 268 530 500 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 280 2 604 1 988 1 929 .. 3 280 2 604 1 988 1 929 .. 3 280 2 604 1 988 1 929
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 9 .. .. 17 17 16 13 .. 16 15 26 16 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 21 .. 17 15 35 21 .. 17 15 35 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 31 .. .. 29 24 38 .. .. 43 27 40 24 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 39 32 45 45 .. 39 32 45 45 .. 39 32 45 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 18 6 .. 31 .. 16 10 10 11 4 21 19 14 16 12 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 21 26 22 25 27 21 26 22 25 27 21 26 22 25 27
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 .. .. .. .. 6 7 2 0 .. 2 0 7 0 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 60 51 58 19 .. 60 51 58 19 .. 60 51 58 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 1 .. .. .. 22 21 13 12 2 56 80 61 74 33 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. .. 100 98 100 100 .. 100 91 100 98 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 50 47 .. 49 50 50 .. .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 56 65 62 43 46 62 60 67 91 64 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 85 82 73 73 84 85 82 73 73 84 85 82 73 73 84
Netto endring i antall boliger (antall) antall 20 19 .. .. .. 76 90 0 .. .. 248 269 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt