KOSTRA nøkkeltall

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midsund Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 375 359 354 263 58 9 674 10 474 10 095 8 533 7 453 35 474 36 518 36 906 41 055 39 655 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 43 738 47 055 46 517 49 874 49 351 43 738 47 055 46 517 49 874 49 351 43 738 47 055 46 517 49 874 49 351
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,6 1,5 1,5 1,1 0,2 3,2 3,5 3,4 3,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,2 3,4 3,4 3,6 .. 3,2 3,4 3,4 3,6 .. 3,2 3,4 3,4 3,6 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 239 237 237 237 233 3 020 3 003 3 003 2 644 .. 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 13 831 13 787 13 787 13 725 .. 13 831 13 787 13 787 13 725 .. 13 831 13 787 13 787 13 725 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 25 25 26 26 28 570 552 537 431 .. 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 670 2 636 2 560 2 513 .. 2 670 2 636 2 560 2 513 .. 2 670 2 636 2 560 2 513 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 4 672 4 682 4 672 4 599 4 578 119 345 119 256 117 000 93 751 .. 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 535 829 536 026 539 793 540 144 .. 535 829 536 026 539 793 540 144 .. 535 829 536 026 539 793 540 144 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 14 683 14 690 14 690 14 689 14 683 1 149 901 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 788 704 2 792 846 2 792 846 2 793 065 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 4,0 0,0 .. .. 55,5 17,5 36,0 21,5 57,9 474,8 480,8 228,6 322,1 163,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 615,5 458,6 1 204,1 414,8 307,9 615,5 458,6 1 204,1 414,8 307,9 615,5 458,6 1 204,1 414,8 307,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,5 4,0 0,0 .. .. 36,1 11,6 35,6 15,2 56,4 151,3 180,1 61,2 90,6 85,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 403,1 254,4 602,3 183,1 167,0 403,1 254,4 602,3 183,1 167,0 403,1 254,4 602,3 183,1 167,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 .. .. 19,4 5,9 0,4 6,3 1,5 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 212,4 204,2 601,8 231,7 140,9 212,4 204,2 601,8 231,7 140,9 212,4 204,2 601,8 231,7 140,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 .. .. 355 166 182 237 290 1 613 1 022 1 336 1 933 1 282 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 962 999 1 575 1 023 3 106 962 999 1 575 1 023 3 106 962 999 1 575 1 023 3 106
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 14 11 2 .. .. 132 123 87 80 97 446 531 360 424 490 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 657 665 523 518 531 657 665 523 518 531 657 665 523 518 531

Kontakt