KOSTRA nøkkeltall

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midsund Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 121 148 155 184 . 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 576 113 99 99 101 576 113 99 99 101 576 113
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,65 0,75 0,73 0,87 . 0,81 0,82 0,87 0,96 0,92 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 98,0 100,0 . 98,1 98,0 98,7 98,5 99,8 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 181 181 182 191 . 174 169 161 157 127 145 526 160 172 168 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 121 127 700 136 124 121 127 700 136 124 121 127 700 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 . 98 98 99 98 93 88 96 91 89 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 85 83 84 84 83 85 83 84 84 83 85 83 84 84 83
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 0 0 0 0 6 9 3 8 7 19 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 13 15 13 13 14 13 15 13 13 14 13 15 13 13 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 2 2 1 2 1 3 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 . 98 98 99 98 98 95 98 97 94 95 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 94 95 95 96 95 94 95 95 96 95 94 95 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 0 0 0 . 4 4 3 5 2 7 2 0 8 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3

Kontakt