KOSTRA nøkkeltall

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midsund Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,6 8,5 8,4 8,6 9,3 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 140 11 6 14 6 136 92 152 202 272 206 242 279 296 432 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 159 177 180 199 287 159 177 180 199 287 159 177 180 199 287
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,68 4,69 4,77 4,84 4,08 8,02 8,43 8,25 8,55 8,43 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,79 5,79 5,60 5,67 5,19 5,79 5,79 5,60 5,67 5,19 5,79 5,79 5,60 5,67 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 183 206 249 197 293 114 100 108 115 102 82 92 89 88 97 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 84 79 97 75 75 84 79 97 75 75 84 79 97 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 595 651 695 710 971 437 445 487 543 595 517 534 537 564 614 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 402 415 441 466 509 402 415 441 466 509 402 415 441 466 509
Herav utgifter til renhold (kr) kr 303 348 356 372 481 153 140 145 167 212 151 160 168 173 173 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 111 123 132 131 149 111 123 132 131 149 111 123 132 131 149
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 121 148 155 184 221 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 109 113 99 99 101 109 113 99 99 101 109 113
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt