KOSTRA nøkkeltall

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Midsund Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 293 1 432 1 496 1 825 2 075 1 487 1 523 1 670 1 874 2 053 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 201 1 308 1 335 1 440 1 514 1 201 1 308 1 335 1 440 1 514 1 201 1 308 1 335 1 440 1 514
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 079 1 215 1 299 1 586 1 825 1 269 1 254 1 375 1 621 1 770 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 989 1 080 1 098 1 180 1 247 989 1 080 1 098 1 180 1 247 989 1 080 1 098 1 180 1 247
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 214 217 197 239 250 218 270 295 253 284 281 313 337 394 401 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 212 227 237 260 267 212 227 237 260 267 212 227 237 260 267
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 132 1 257 1 285 1 652 1 933 1 216 1 217 1 344 1 541 1 628 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 860 943 957 1 023 1 072 860 943 957 1 023 1 072 860 943 957 1 023 1 072
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 53 42 5 65 107 47 83 88 26 -3 58 66 57 87 45 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 12 21 16 35 28 12 21 16 35 28 12 21 16 35 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 079 1 215 1 280 1 586 1 825 1 169 1 134 1 256 1 515 1 631 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 848 922 941 987 1 044 848 922 941 987 1 044 848 922 941 987 1 044
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 0 0 0 1 14 10 12 12 10 20 37 48 55 45 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 100 126 132 136 123 100 126 132 136 123 100 126 132 136 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 10 3 0 3 6 121 115 86 69 91 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 998 675 449 529 469 998 675 449 529 469 998 675 449 529 469

Kontakt