KOSTRA nøkkeltall

Meråker - 5034 (Trøndelag)

Grunnskole

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meråker Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 38,0 39,4 52,9 53,1 55,3 51,8 52,4 62,8 56,6 58,1 53,7 51,2 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 . . . 41,8 39,4 . . . 41,8 39,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 318,8 307,7 136,2 133,6 142,6 143,4 148,7 156,9 156,8 152,0 166,7 164,9 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 . . . 130,7 134,5 . . . 130,7 134,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 8,4 7,9 3,5 4,2 4,3 4,1 3,4 3,9 5,2 5,0 4,7 4,7 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 . . . 4,6 4,7 . . . 4,6 4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 7,3 7,1 8,9 8,7 8,5 8,7 9,2 10,1 9,7 9,5 9,3 9,1 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 . . . 8,6 7,9 . . . 8,6 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 88,5 83,3 67,2 70,9 70,8 72,1 74,0 65,7 67,2 71,3 69,3 73,1 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 . . . 75,2 74,3 . . . 75,2 74,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 61,5 80,0 67,4 67,1 69,4 68,8 68,3 67,5 64,4 68,1 66,0 64,3 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 . . . 69,4 68,0 . . . 69,4 68,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 15,9 16,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 13,2 13,0 12,7 12,7 11,7 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 . . . 16,1 15,9 . . . 16,1 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 41,0 43,8 40,2 40,8 41,0 41,0 41,5 40,2 41,0 40,9 41,1 41,2 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 . . . 41,4 41,4 . . . 41,4 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 20,2 .. 23,8 23,4 22,9 22,7 22,2 23,9 23,4 22,7 22,5 22,1 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 . . . 23,3 23,3 . . . 23,3 23,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 141 708,3 .. 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 179,7 131 044,1 134 306,8 139 001,6 143 722,6 159 608,0 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 107,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 117 877,9 . . . 114 141,7 118 454,4 . . . 114 141,7 118 454,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt