KOSTRA nøkkeltall

Meland - 1256 (Hordaland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 93 100 98 104 101 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140 104 109 118 141 140
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,48 0,48 0,47 0,48 0,46 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 99,7 99,8 98,1 98,3 99,0 98,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 154 153 149 144 128 143 142 147 147 169 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 131 166 175 153 128 131 166 175 153 128 131 166 175 153 128
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 91 90 89 87 87 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 90 92 92 90 88 90 92 92 90 88 90 92 92 90 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 7 9 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 7 6 6 7 9 7 6 6 7 9 7 6 6 7 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 97 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 96 96 95 95 95 96 96 95 95 95 96 96 95 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 5 6 4 5 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6

Kontakt