KOSTRA nøkkeltall

Meland - 1256 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 952 958 1 041 1 199 1 188 887 959 1 013 1 082 1 266 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169 1 019 1 046 1 106 1 148 1 169
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 829 826 892 988 991 724 798 858 837 968 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 833 859 914 942 967 833 859 914 942 967 833 859 914 942 967
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 123 131 149 210 196 163 161 154 245 298 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 186 187 192 206 201 186 187 192 206 201 186 187 192 206 201
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 831 838 872 1 032 995 659 712 739 785 973 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 799 808 830 856 894 799 808 830 856 894 799 808 830 856 894
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 12 -20 44 4 23 8 -5 71 91 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 66 55 34 48 49 66 55 34 48 49 66 55 34 48 49
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 829 826 892 988 991 636 703 744 714 882 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 734 753 796 808 845 734 753 796 808 845 734 753 796 808 845
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,90 0,91 0,89 1,02 1,16 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,34 0,36 0,35 0,40 0,36 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,56 0,55 0,54 0,62 0,80 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 12 2 4 6 6 148 146 164 182 123 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 325 230 227 260 265 325 230 227 260 265 325 230 227 260 265
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 32 32 14 16 18 941 653 562 521 365 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822

Kontakt