4471_2018
4471_2018
kostra
2019-05-26T23:56:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Måsøy, faktaark Regnskap Måsøy

KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 2018 (Finnmark Finnmárku)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,8 9,8 -0,6 12,2 3,4 3,7 3,0 3,4 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 3,2 3,5 2,0 3,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,4 9,3 0,4 1,7 2,0 1,9 1,5 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,6 2,0 1,1 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,5 23,1 25,9 33,5 27,3 29,6 27,4 29,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 16,4 19,4 19,1 19,9
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,9 44,3 41,3 27,6 20,9 28,5 28,2 26,0 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 65,9 74,2 68,2 69,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 85,8 86,1 85,2 75,3 79,2 83,7 84,2 89,0 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 120,6 121,4 119,5 124,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 81 696 84 321 84 124 85 424 69 891 72 632 75 148 77 412 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 61 450 64 029 66 165 67 773
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,6 3,7 11,6 21,3 8,5 10,3 12,0 13,7 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 4,7 5,3 6,2 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,5 5,9 9,1 6,4 14,2 15,1 13,1 14,3 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 15,2 15,7 13,3 18,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 37,6 4,4 -0,2 21,2 38,1 26,6 33,7 25,2 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 23,4 18,4 21,1 22,4

Kontakt