4474_2018
4474_2018
kostra
2019-05-21T07:36:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Måsøy, faktaark Husholdningsavfall Måsøy

KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 2018 (Finnmark Finnmárku)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 276 4 064 4 064 4 216 3 117 3 187 3 240 3 006 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 3 670 3 896 3 875 3 528
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 20,4 18,7 22,9 17,3 33,5 31,5 35,1 35,5 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 19,8 19,2 23,1 27,8
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 .. .. .. 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 457,4 452,6 442,4 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 410,6 411,4 377,9 ..

Kontakt