KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 5434 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 2 442 725 784 762 800 2 426 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 576
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 2 340 620 678 653 680 1 955 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 1 278
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 102 104 106 108 120 471 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 298
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 2 244 575 604 576 622 1 818 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 1 229
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . -72 52 55 59 64 59 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 98
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 2 316 523 549 517 558 1 759 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 1 131
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,96 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,86
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,10 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,86 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,58
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 0 442 368 379 362 30 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 147
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 8 550 1 400 271 46 170 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 643

Kontakt