KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 5434 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . . .. 12 609 12 902 13 029 13 060 1 857 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 . . . . 6 339
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . .. 19 19 19 19 41 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 . . . . 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . . .. 16 16 15 16 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 . . . . 40
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . . 901 2 476 1 793 1 391 652 3 493 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 . . . . 2 315
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . . .. 13 103 14 031 14 886 15 629 7 945 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 . . . . 7 018
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . . .. 59 61 53 61 23 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 . . . . 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . . .. 839 874 812 968 24 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 . . . . 195
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . 5,8 0,7 0,8 0,8 0,7 2,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . . 10,9 27,4 25,0 22,9 21,6 8,3 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 . . . . 11,2

Kontakt