4394_2018
4394_2018
kostra
2019-05-21T21:31:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Måsøy, faktaark Barnevern Måsøy

KOSTRA nøkkeltall

Måsøy - 2018 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Måsøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 393 8 789 6 328 6 677 10 106 11 420 13 229 13 044 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 8 971 9 344 9 784 11 371
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 5,9 3,1 7,1 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,9 6,7 5,9 6,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 6,9 : 6,6 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 6,4 7,3 6,8 7,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 1,9 1,9 1,5 0,8 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 5,0 4,9 4,5 4,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 103 571 133 143 241 500 135 214 61 340 64 030 62 674 65 052 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 46 131 48 092 59 279 61 511
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr : 142 667 8 500 : 44 865 47 702 33 141 40 897 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 30 834 30 854 29 299 37 935
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 0 176 000 216 000 251 500 346 740 359 390 456 683 438 741 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 244 588 330 224 400 805 362 787
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 7,0 10,0 4,0 14,0 16,3 15,3 15,9 16,1 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,1 21,5 19,3 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : 77 : 100 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 62 58 58 73

Kontakt