KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 76 91 103 143 125 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 83 87 94 122 116 83 87 94 122 116
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,45 0,49 0,52 0,72 0,59 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,53 0,55 0,56 0,66 0,63 0,53 0,55 0,56 0,66 0,63
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,3 94,0 100,0 99,0 98,2 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,9 95,1 96,6 96,5 97,7 94,9 95,1 96,6 96,5 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 157 150 149 119 126 146 152 141 151 132 143 142 147 147 169 132 129 140 148 140 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 128 118 114 116 115 128 118 114 116 115
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 95 83 100 98 85 83 81 81 86 91 90 89 87 87 86 86 86 88 85 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 83 86 84 85 86 83 86 84 85 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 11 0 16 0 0 12 12 12 12 7 4 5 5 7 9 10 10 8 11 10 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 16 12 15 13 12 16 12 15 13 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 5 1 0 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 3 3 4 3 2 3 2 3 0 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 93 95 94 100 98 95 94 94 95 97 97 96 97 96 97 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 94 94 94 94 97 94 94 94 94 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 12 13 2 1 5 5 7 6 5 5 5 6 4 5 5 4 5 7 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 6 4 3 2 4 6 4 3 2

Kontakt