KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 43,0 32,6 23,5 30,5 41,6 45,6 50,2 46,0 44,9 47,2 43,4 46,1 42,8 49,3 51,8 42,7 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 26,8 25,8 28,6 33,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 92,3 81,2 59,8 120,5 122,2 122,3 130,6 132,8 118,0 127,0 135,0 136,6 138,3 137,7 132,7 134,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 133,6 127,3 129,9 139,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,6 7,4 7,2 4,2 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,7 3,9 3,5 5,5 5,7 5,4 4,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 5,4 6,3 6,1 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,2 7,1 6,9 5,2 7,2 7,1 7,1 7,1 8,2 7,7 7,8 7,9 8,3 8,3 8,5 8,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,0 7,2 7,1 6,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 71,9 74,5 78,7 77,2 68,8 70,4 70,7 72,2 70,1 71,4 73,6 73,3 64,3 67,8 69,2 73,5 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,0 69,3 69,8 71,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 79,9 78,4 79,0 77,3 67,4 66,2 66,9 67,7 72,4 71,1 69,9 70,4 67,9 65,3 67,1 68,0 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,3 71,9 69,3 71,1
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,5 18,6 18,5 17,9 17,1 17,1 17,4 17,2 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 15,5 15,2 15,0 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,4 17,4 17,3 16,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,7 39,2 40,3 41,3 40,4 40,9 41,0 41,7 40,7 40,8 41,5 41,9 40,1 40,5 40,9 41,0 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,4 40,8 41,1 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,5 23,0 21,5 22,1 26,6 26,3 25,7 25,7 26,2 25,9 25,6 25,3 25,1 24,6 23,8 23,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,6 24,2 23,1 23,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 92 305,1 95 799,3 96 954,8 103 235,5 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 107 042,2 110 820,0 114 957,3 119 932,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 101 567,6 103 742,1 105 990,7 110 785,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt