4397_1002
4397_1002
kostra
2019-11-13T23:36:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Mandal, faktaark Brann og ulykkesvern Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 930 987 1 024 1 084 811 859 922 987 887 959 1 013 1 082 938 1 026 1 096 1 149 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 923 947 950 1 030
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 765 786 806 863 629 667 723 772 724 798 858 837 751 856 920 925 831 897 929 993 804 861 897 950 718 734 736 792
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 165 201 217 221 182 192 199 215 163 161 154 245 186 171 176 225 211 222 224 248 198 207 209 230 205 213 214 238
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 731 786 803 843 553 563 616 674 659 712 739 785 676 718 775 824 762 807 822 889 740 778 794 849 677 713 701 788
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 49 75 77 78 27 29 34 43 23 8 -5 71 28 -13 -9 23 60 60 57 71 60 59 56 69 29 48 42 77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 681 711 726 765 526 534 582 631 636 703 744 714 648 731 784 801 702 747 765 818 680 718 738 780 648 664 658 711
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,46 0,46 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,62 0,61 0,61 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,19 0,19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,39 0,39 0,39 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 13 11 17 215 202 228 219 148 146 164 182 122 113 112 105 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 57 103 128 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 59 28 61 17 1 058 622 490 577 941 653 562 521 573 430 360 366 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 718 480 327 383

Kontakt