4395_1002
4395_1002
kostra
2019-07-21T13:50:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Mandal, faktaark Befolkningsprofil Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 15 529 15 600 15 659 15 659 391 602 397 024 390 275 397 411 299 281 301 645 303 481 304 392 194 034 194 930 189 805 190 232 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 182 701 184 116 186 532 187 589
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,0 10,3 9,3 8,4 10,8 10,7 10,3 10,0 11,6 11,3 10,9 10,3 10,4 10,3 9,8 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 11,6 11,6 10,9 10,3
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,6 9,0 7,9 9,8 7,2 7,2 7,0 7,1 6,9 6,8 6,9 7,2 9,1 8,8 8,8 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,5 7,4 7,8 8,1
Netto innflytting (antall)1 antall 57 47 28 19 3 328 4 063 4 031 2 779 1 704 1 001 611 -47 782 608 626 383 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 1 057 602 1 817 632
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 12,3 12,5 12,3 12,6 11,5 11,1 11,5 11,3 10,4 10,4 10,4 10,4 11,1 10,7 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 11,0 11,1 11,0 11,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,0 62,9 62,7 63,2 62,3 59,8 61,3 59,8 62,7 61,4 66,6 60,3 63,9 61,5 62,8 62,2 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 62,9 62,1 61,6 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,3 1,7 1,4 1,0 1,8 1,7 1,4 1,3 2,2 2,1 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,3 2,3 1,8 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,4 11,5 11,9 12,1 13,4 13,7 .. .. 11,4 11,9 .. .. 11,5 11,6 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 14,4 14,8 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,83 1,72 1,61 1,80 1,72 1,65 1,61 1,80 1,77 1,70 1,62 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,83 1,72 1,61
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt