KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 142 138 132 155 190 105 111 114 131 133 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,07 1,03 0,93 1,10 1,20 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 183 190 185 218 197 146 174 163 148 140 175 188 186 190 160 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 192 212 199 201 183 192 212 199 201 183 192 212 199 201 183 192 212 199 201 183
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 96 94 94 99 83 84 86 84 80 89 87 83 86 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 0 0 0 1 11 11 11 13 16 7 10 15 11 6 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 4 6 6 0 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 100 100 100 100 96 96 96 96 96 95 95 94 95 99 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 4 4 3 2 3 6 4 3 4 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6

Kontakt