KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 639 2 766 2 696 2 933 2 933 2 633 2 684 2 698 2 823 2 795 2 781 2 788 2 831 2 847 2 847 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 3 258 3 327 3 328 3 396 3 396 3 258 3 327 3 328 3 396 3 396
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 20,5 21,9 26,0 25,6 24,6 37,5 37,9 38,6 39,9 39,8 33,5 33,7 35,6 38,7 39,7 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 26,2 28,6 30,8 33,9 30,3 26,2 28,6 30,8 33,9 30,3
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 100 99 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 439,9 432,8 433,6 431,7 457,4 446,4 424,4 412,1 430,1 400,9 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 382,7 368,5 361,6 379,3 367,8 382,7 368,5 361,6 379,3 367,8

Kontakt