KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 205 1 200 1 254 1 293 1 087 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 304 1 460 1 434 1 522 1 971 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322 1 116 1 173 1 211 1 256 1 322
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 012 1 025 1 075 1 150 981 910 952 968 1 080 1 118 1 078 1 195 1 163 1 227 1 591 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070 909 944 978 1 007 1 070
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 193 175 179 144 106 246 292 311 324 345 227 265 271 295 380 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252 207 229 232 248 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 789 812 861 893 674 852 919 934 1 020 1 062 1 034 1 155 1 116 1 215 1 578 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010 811 885 914 959 1 010
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 114 90 88 70 29 59 80 90 83 113 83 113 100 110 165 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87 49 65 70 84 87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 675 722 773 823 645 794 838 844 937 949 951 1 042 1 016 1 105 1 413 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923 761 820 844 875 923
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,15 1,14 1,14 1,02 0,88 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97 0,82 0,94 1,00 0,83 0,97
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,26 0,26 0,29 0,15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32 0,28 0,28 0,34 0,29 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,89 0,88 0,88 0,73 0,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65 0,54 0,66 0,66 0,54 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 5 8 9 2 231 273 291 321 335 110 107 135 135 42 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96 67 89 125 131 96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 20 22 26 3 46 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 608 563 438 461 205 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559 628 609 785 574 559

Kontakt