KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 479 7 536 9 430 8 421 9 056 6 633 7 004 8 287 8 515 8 770 7 576 7 676 8 625 9 608 9 929 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 219 7 661 8 198 8 657 9 134 7 219 7 661 8 198 8 657 9 134 7 219 7 661 8 198 8 657 9 134 7 219 7 661 8 198 8 657 9 134
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,4 6,6 5,5 6,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,7 5,5 5,6 5,4 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,7 5,5 6,9 6,4 7,3 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 5,2 5,8 5,7 5,5 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 6,1 6,7 6,4 5,8 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4 4,5 4,0 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 068 43 169 42 030 44 613 47 894 43 756 44 144 49 062 51 291 56 119 46 958 46 475 48 442 51 708 70 481 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 45 556 48 968 47 612 51 978 57 620 45 556 48 968 47 612 51 978 57 620 45 556 48 968 47 612 51 978 57 620 45 556 48 968 47 612 51 978 57 620
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 22 797 24 087 28 020 19 287 25 614 29 358 31 526 34 716 38 368 39 790 28 289 28 148 29 782 34 933 33 712 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 25 215 30 233 30 289 33 532 37 015 25 215 30 233 30 289 33 532 37 015 25 215 30 233 30 289 33 532 37 015 25 215 30 233 30 289 33 532 37 015
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 333 524 362 087 433 818 473 261 413 900 371 119 382 371 410 422 416 992 450 559 292 781 321 287 380 904 396 327 410 739 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 370 544 365 408 422 487 433 011 426 398 370 544 365 408 422 487 433 011 426 398 370 544 365 408 422 487 433 011 426 398 370 544 365 408 422 487 433 011 426 398
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,1 23,5 23,5 21,7 : 21,1 21,2 20,8 18,6 19,1 21,4 21,3 21,5 19,9 15,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 15,9 15,0 16,4 15,8 17,0 15,9 15,0 16,4 15,8 17,0 15,9 15,0 16,4 15,8 17,0 15,9 15,0 16,4 15,8 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 61 68 78 56 77 82 85 85 87 71 72 77 82 89 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 74 79 80 85 76 74 79 80 85 76 74 79 80 85 76 74 79 80 85 76

Kontakt