4407_1938
4407_1938
kostra
2019-05-27T15:53:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Lyngen, faktaark Plan, byggesak og miljø Lyngen

KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 7 7 1 286 274 286 230 126 110 114 106 160 122 164 130 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 124 146 138 96 124 146 138 96
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 33 .. .. 41 83 54 48 54 83 52 66 64 57 55 61 45 48 43 46 45 48 43 46 37 30 48 58 37 30 48 58
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 104 6 66 74 14 766 12 398 12 378 10 782 4 024 4 352 3 626 3 366 6 402 5 958 5 214 4 452 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 5 534 4 300 4 852 4 822 5 534 4 300 4 852 4 822
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 3 .. 24 0 7 724 0 4 260 0 2 694 0 924 0 3 928 0 1 408 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 2 414 0 2 054 0 2 414 0 2 054
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 20 12 .. 15 15 16 .. 16 15 25 .. 12 18 20 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 18 15 16 .. 18 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 18 18 29 .. 31 28 34 .. 43 27 41 .. 32 30 37 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 43 35 38 .. 43 35 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 50 30 35 15 18 22 17 20 22 24 20 20 18 22 16 20 19 22 18 20 19 22 18 20 26 29 25 30 26 29 25 30
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 60 0 4 0 14 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 6 84 12 0 6 84 12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 8 3 16 828 959 1 165 1 070 368 444 453 342 206 218 235 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 198 192 644 388 198 192 644 388
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 94 96 97 .. 99 96 100 .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 99 98 .. 96 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 50 50 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 70 62 60 68 86 69 67 67 65 84 86 86 81 84 86 86 81 74 85 99 70 74 85 99 70
Netto endring i antall boliger (antall) antall -2 -7 .. .. 1 380 2 260 0 0 496 538 0 0 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 014 2 222 0 0 2 014 2 222 0 0

Kontakt