KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 5424 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,1 4,0 4,1 4,3 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,1 1,4 1,5 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,5 1,0 0,8 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 680 3 174 2 684 2 895 2 941
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 544 1 549 1 212 1 303 1 254
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 187 1 106 1 124 1 238 1 010
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 502 480 310 322 339
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,5 3,6 3,2 3,2 1,9
Utlån per innbygger (antall) antall 2,4 3,2 2,4 2,3 2,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 21,7 20,3 13,3 12,8 16,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 39,3 13,0 16,6 18,1 15,2
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt