KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 5424 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 66 85 133 144 159 100 141 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 99 138
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,48 0,60 0,92 0,99 0,99 0,64 0,87 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . . . 0,64 0,79
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 95,5 95,5 96,7 98,0 98,3 95,8 96,8 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . . . 97,0 97,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 250 491 160 172 170 153 173 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . . . 185 190
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 91 89 83 87 88 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . . . 88 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 8 7 14 9 8 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . . . 10 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . . . 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 1 1 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . . . 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 97 94 96 98 98 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . . . 97 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 0 0 8 4 1 2 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . . . 2 2

Kontakt