KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 5424 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 3 503 3 591 3 065 3 136 3 267 2 819 3 001 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 . . . 3 722 3 845
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 36,0 34,5 36,2 38,1 35,0 33,2 34,9 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 . . . 33,6 37,2
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . .. 100 0 99 99 100 98 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 . . . 100 98
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 0,0 470,2 485,7 525,7 514,8 520,9 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 . . . 365,3 388,8

Kontakt