4396_1938
4396_1938
kostra
2019-05-23T23:39:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Lyngen, faktaark Bolig Lyngen

KOSTRA nøkkeltall

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 39 39 89 88 4 954 5 020 5 253 5 208 1 660 1 744 1 847 1 742 2 707 2 900 2 922 2 572 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 3 602 3 707 3 828 3 711 3 602 3 707 3 828 3 711
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 14 31 31 25 25 27 27 31 33 35 33 36 39 39 35 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 22 22 22 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 3 3 0 3 64 60 62 62 57 58 56 59 43 44 48 46 52 52 52 53 48 48 48 48 42 39 40 39 42 39 40 39
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 597 1 002 174 94 1 306 1 484 1 559 1 197 2 019 3 109 3 584 3 362 1 712 1 836 2 411 2 147 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 908 2 822 3 842 2 078 908 2 822 3 842 2 078
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 46 513 38 795 16 625 16 068 7 653 7 424 7 539 7 518 11 686 12 483 13 028 12 634 9 165 9 225 8 273 10 296 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 6 741 7 871 7 633 8 835 6 741 7 871 7 633 8 835
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 38 9 40 67 29 26 26 26 22 24 23 19 32 28 34 31 30 30 29 30 33 34 33 33 70 83 75 73 70 83 75 73
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 28 30 22 38 11 12 7 9 3 6 11 13 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 148 237 142 102 148 237 142 102
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 3,8 4,5 3,5 8,1 1,8 1,3 1,3 1,4 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,8 7,6 7,0 5,6 15,1 14,7 11,4 9,8 13,7 14,1 10,2 8,7 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 17,3 16,4 13,0 12,0 17,3 16,4 13,0 12,0

Kontakt