4407_1032
4407_1032
kostra
2019-09-17T17:40:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Lyngdal, faktaark Plan, byggesak og miljø Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 6 8 12 96 85 89 86 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 116 75 75 85
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 10 33 8 .. 29 23 24 35 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 14 15 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 407 251 241 175 4 990 4 253 4 540 3 817 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 814 3 887 4 070 3 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 137 106 102 .. 2 544 2 392 1 584 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 773 1 584 1 552
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 23 31 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 36 54 92 .. 36 34 45 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 29 66 30 47 18 28 20 22 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 22 14 31 33
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 .. 1 .. 7 62 41 .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 8 33 60
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 9 15 7 68 80 83 109 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 98 128 200 115
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 96 100 .. 73 97 96 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 94 91 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 49 49 48 .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 .. .. 83 93 73 76 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 53 44 .. .. 1 205 1 034 0 .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 118 1 181 0 ..

Kontakt