4407_1032
4407_1032
kostra
2019-06-20T13:57:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Lyngdal, faktaark Plan, byggesak og miljø Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 6 8 12 192 170 178 172 446 476 394 436 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 232 150 150 170
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 10 33 8 .. 60 39 42 50 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 41 44 37 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 407 251 241 175 9 980 8 506 9 080 7 634 25 174 22 058 21 228 20 568 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 9 628 7 774 8 140 6 624
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 137 .. 102 0 5 088 0 3 168 0 11 266 0 8 932 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 3 546 0 3 104
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 23 31 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 36 54 92 .. 36 34 45 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 .. 1 0 14 124 82 0 160 160 190 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 16 66 120
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 9 15 7 136 143 166 218 404 392 569 504 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 191 256 400 230
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 96 100 .. 95 97 97 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 91 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 49 50 49 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 .. .. 83 93 73 76 85 86 95 88 84 86 86 82 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 53 44 .. .. 2 410 2 068 0 0 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 236 2 362 0 0

Kontakt