4435_1032
4435_1032
kostra
2019-11-12T08:53:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Lyngdal, faktaark Kommunalt avløp Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 117 2 407 2 366 2 663 3 901 3 517 3 797 4 354 3 496 3 553 3 641 3 847 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 087 4 335 4 676 5 112
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,21 0,16 1,25 1,78 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,52 0,57 0,58 0,54
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 92,2 92,2 92,0 91,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 77,2 40,9 40,9 32,4

Kontakt