4404_1032
4404_1032
kostra
2019-06-16T03:39:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Lyngdal, faktaark Klima og energi Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 122 150 171 2 853 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 83 87 94 122
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,67 0,76 0,80 0,99 0,66 0,67 0,67 0,69 0,73 0,73 0,72 0,78 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,53 0,55 0,56 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 96,5 96,1 96,3 97,6 97,9 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,9 95,1 96,6 96,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 168 171 144 236 132 129 140 142 146 174 163 144 147 166 155 153 154 168 158 154 128 118 114 109
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 80 79 78 100 86 86 86 84 83 84 86 84 84 85 84 83 82 84 83 82 83 86 84 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 18 16 15 0 10 10 8 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 13 13 16 12 15 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 5 7 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 92 91 88 100 96 96 95 97 96 96 96 96 94 95 95 95 94 95 95 95 94 94 94 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 7 13 19 0 4 5 7 2 4 4 3 2 7 6 5 5 6 5 4 4 4 6 4 3

Kontakt