4401_1032
4401_1032
kostra
2019-06-17T19:39:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Lyngdal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Lyngdal

KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 22 683 25 232 28 272 31 621 25 078 26 382 27 575 29 372 27 027 28 573 29 920 32 235 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 080 22 165 23 528 24 836
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 323,6 334,2 356,7 369,5 341,6 344,8 335,2 337,9 361,9 368,7 380,3 374,6 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 283,6 291,4 299,0 300,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 28,3 28,0 28,1 31,7 33,5 34,1 34,0 34,8 33,3 33,7 33,2 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,7 29,0 28,6 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,8 83,7 83,6 83,9 71,6 72,6 74,8 75,2 74,0 75,0 75,3 75,4 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 77,3 78,3 78,1 78,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,71 0,70 0,70 .. 0,59 0,59 0,56 .. 0,55 0,56 0,56 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,51 0,51 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 37,5 35,3 34,4 .. 34,5 34,5 33,9 .. 36,2 35,9 36,4 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 31,7 31,8 31,3 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 41,0 48,7 52,6 .. 43,8 44,5 44,9 .. 45,1 45,6 45,8 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 52,9 54,2 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 9,2 10,7 10,5 .. 12,3 16,1 11,5 .. 12,9 10,9 12,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,2 12,1 12,0 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 79,9 80,9 86,1 86,6 90,0 90,6 91,3 91,8 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 99,0 99,0 98,8 99,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 757 4 493 4 932 : 3 024 3 254 3 369 : 3 041 3 255 3 349 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 217 3 320 3 519 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,5 2,4 2,2 0,0 0,1 0,1 0,1 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,61 0,51 0,38 .. 0,43 0,34 0,45 .. 0,44 0,52 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,55 0,46 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,81 1,15 1,36 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 1,00 0,65 0,60 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 4,0 4,5 4,5 4,3 4,5 4,3 4,7 4,6 4,8 4,7 4,9 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,2 4,5 4,3 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 12,7 11,1 14,2 10,3 10,5 10,4 10,6 11,7 11,8 12,1 12,4 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,8 10,9 10,8 11,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,5 10,7 10,3 9,3 9,0 9,2 9,5 9,7 9,6 9,7 10,1 10,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,7 9,0 8,9 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 39,7 45,9 51,0 52,8 36,7 40,8 42,3 49,4 40,9 43,9 45,6 47,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 39,8 45,8 45,4 49,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 103,4 115,9 104,6 103,2 93,7 92,1 92,7 93,5 90,2 92,8 91,1 91,9 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 91,4 92,3 96,2 90,7
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt