KOSTRA nøkkeltall

Lurøy - 1834 (Nordland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lurøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,5 10,3 8,7 18,0 9,8 2,9 3,7 6,3 3,8 -1,4 2,0 2,9 2,6 5,6 0,7 3,4 3,7 3,0 3,6 -0,5 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 3,3 2,3 2,8 0,7 2,6 3,3 2,3 2,8 0,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,8 7,9 3,9 7,3 1,6 1,9 2,7 1,6 2,2 1,3 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 2,0 1,9 1,5 1,4 0,6 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,0 2,0 1,5 1,3 0,2 1,0 2,0 1,5 1,3 0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 46,7 53,7 51,6 54,0 69,2 36,4 35,6 35,5 40,9 23,6 19,6 20,9 20,8 24,9 26,1 27,3 29,6 27,4 28,8 30,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 13,8 15,8 18,5 18,3 19,2 13,8 15,8 18,5 18,3 19,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -24,0 -32,2 -31,4 -43,3 -51,3 16,8 15,9 11,6 9,2 25,9 26,8 29,9 29,2 32,9 37,0 21,4 28,8 28,5 30,4 33,4 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 37,1 39,9 41,8 41,5 51,3 37,1 39,9 41,8 41,5 51,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 53,1 55,2 48,8 37,7 48,2 73,8 74,3 69,4 70,2 90,4 79,2 80,1 82,0 87,1 93,9 79,2 83,7 84,2 89,0 92,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 95,9 97,1 100,6 104,0 114,7 95,9 97,1 100,6 104,0 114,7
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 86 357 94 008 95 152 98 951 102 033 70 313 73 537 76 261 80 588 77 371 69 568 72 361 74 628 76 503 75 677 69 891 72 632 75 148 77 500 83 196 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 53 956 56 396 57 946 59 654 62 108 53 956 56 396 57 946 59 654 62 108
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 32,7 36,9 38,2 48,7 50,9 15,4 17,6 14,7 20,9 13,0 7,4 10,2 9,9 13,3 12,6 7,2 12,7 9,9 11,8 11,6 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 4,3 8,3 7,9 9,2 8,8 4,3 8,3 7,9 9,2 8,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,1 12,5 12,4 7,1 13,6 11,7 13,2 11,1 14,9 24,7 12,4 14,3 14,8 16,4 18,8 14,2 15,1 13,1 14,6 16,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,3 14,4 13,5 14,5 16,7 13,3 14,4 13,5 14,5 16,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 60,1 46,7 69,0 50,6 95,1 48,9 40,6 43,6 50,0 40,9 41,9 35,8 31,3 28,4 32,0 44,7 32,5 42,2 35,3 39,1 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 31,9 30,9 33,2 27,9 25,8 31,9 30,9 33,2 27,9 25,8

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt