4397_1834
4397_1834
kostra
2019-10-19T23:15:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Lurøy, faktaark Brann og ulykkesvern Lurøy

KOSTRA nøkkeltall

Lurøy - 1834 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lurøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 144 1 266 1 368 1 355 1 487 1 523 1 670 1 874 1 621 1 922 1 881 2 141 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 220 1 346 1 429 1 553
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 898 998 1 046 1 226 1 269 1 254 1 375 1 621 1 340 1 609 1 544 1 747 831 897 929 993 804 861 897 950 995 1 107 1 149 1 267
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 246 268 321 129 218 270 295 253 281 313 337 394 211 222 224 248 198 207 209 230 225 239 280 287
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 866 972 1 097 1 080 1 216 1 217 1 344 1 541 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 889 740 778 794 849 890 987 1 022 1 130
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -10 10 61 -137 47 83 88 26 58 66 57 87 60 60 57 71 60 59 56 69 63 67 94 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 877 962 1 036 1 217 1 169 1 134 1 256 1 515 1 164 1 431 1 370 1 527 702 747 765 818 680 718 738 780 828 921 928 1 046
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,62 0,63 0,62 1,83 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,74 0,66 0,66 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,57 0,58 0,57 0,58 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,26 0,30
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 1,25 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 0 2 3 14 10 12 12 20 37 48 55 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 51 111 173 197
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 2 19 18 17 121 115 86 69 348 321 281 244 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 870 803 659 549

Kontakt