KOSTRA nøkkeltall

Lurøy - 1834 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lurøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 266 1 368 1 355 1 684 1 263 1 523 1 670 1 874 2 073 1 747 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 2 002 2 061 2 337 2 459 2 145 725 784 762 800 2 426 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 998 1 046 1 226 1 395 1 232 1 254 1 375 1 621 1 791 1 295 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 1 696 1 690 1 886 2 031 1 649 620 678 653 680 1 955 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 268 321 129 289 31 270 295 253 282 452 313 337 394 442 439 305 372 451 428 496 104 106 108 120 471 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 239 280 287 331 326 239 280 287 331 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 972 1 097 1 080 1 392 958 1 217 1 344 1 541 1 629 1 241 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 1 515 1 545 1 778 1 832 1 519 575 604 576 622 1 818 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 987 1 022 1 133 1 180 1 133 987 1 022 1 133 1 180 1 133
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 10 61 -137 5 -270 83 88 26 -6 79 66 57 87 54 64 21 62 96 65 103 52 55 59 64 59 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 67 94 84 106 83 67 94 84 106 83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 962 1 036 1 217 1 387 1 229 1 134 1 256 1 515 1 634 1 161 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 494 1 483 1 681 1 767 1 416 523 549 517 558 1 759 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 921 928 1 048 1 074 1 050 921 928 1 048 1 074 1 050
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,62 1,83 1,84 1,87 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,58 0,57 0,58 0,58 0,59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 1,25 1,26 1,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 3 2 1 10 12 12 16 108 37 48 55 47 96 85 79 70 81 62 442 368 379 362 30 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 111 173 197 183 132 111 173 197 183 132
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 19 18 17 20 14 115 86 69 91 270 321 281 244 174 294 441 428 335 393 267 550 1 400 271 46 170 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 803 659 549 691 689 803 659 549 691 689

Kontakt