KOSTRA nøkkeltall

Lurøy - 1834 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lurøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 98 99 102 110 114 611 651 490 387 3 658 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 12 609 12 902 13 029 13 060 1 857 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 51 52 54 58 61 30 33 30 26 25 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 19 19 19 19 41 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 58 58 59 58 57 64 60 65 63 65 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 16 16 15 16 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 260 5 681 2 019 12 962 30 609 2 262 3 642 3 761 4 228 2 208 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 2 476 1 793 1 391 652 3 493 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 520 8 919 11 814 14 245 13 596 7 977 6 427 8 715 5 257 8 434 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 13 103 14 031 14 886 15 629 7 945 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 4 60 38 75 35 8 21 31 14 28 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 59 61 53 61 23 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 1 2 2 25 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 839 874 812 968 24 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,1 : : : : 1,4 1,4 1,3 3,9 1,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 0,7 0,8 0,8 0,7 2,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,9 6,3 4,7 4,2 4,3 12,9 10,3 8,6 18,2 10,7 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 27,4 25,0 22,9 21,6 8,3 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt