KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 36 47 50 50 50 36 47 50 50 49 47 49 50 50 50 47 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 28 19 16 22 22 18 16 10 13 23 18 16 10 13 23 19 17 18 21 11 10 10 11 4 14 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 200 100 67 75 83 200 100 67 75 83 88 60 56 87 67 100 .. 100 67 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 15 16 23 19 34 15 16 23 19 34 10 19 29 26 29 11 23 38 40 24 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 .. 26 73 18 6 65 26 73 18 6 65 84 91 129 122 37 21 13 12 2 18 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 67 53 50 45 49 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 6 199 6 189 5 706 5 927 3 543 530 485 482 418 4 714 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 26 25 19 33 23 35 27 37 31 41 35 27 37 31 41 31 28 34 32 46 29 24 38 31 30 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 5 7 9 10 13 16 14 16 15 20 16 14 16 15 20 15 15 16 14 19 17 17 16 13 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 92 96 100 100 99 92 96 100 100 99 87 96 98 97 92 100 98 100 100 81 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 1 .. 1 1 57 57 43 40 95 57 57 43 40 95 164 184 169 157 82 19 15 6 12 89 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 44 18 31 20 31 1 483 1 286 869 803 2 420 1 483 1 286 869 803 2 420 4 625 4 186 3 148 2 420 1 143 486 382 312 308 1 222 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 20 100 100 67 76 66 88 75 67 76 66 88 75 85 82 73 83 80 65 63 41 48 73 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 8 1 2 5 79 8 1 2 5 79 42 70 33 33 19 6 7 2 0 31 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt