KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 99 104 120 133 84 109 113 114 131 101 109 113 114 131 101 123 119 129 132 100 104 121 140 121 108 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,85 0,85 0,95 1,06 0,67 0,74 0,71 0,76 0,92 0,60 0,74 0,71 0,76 0,92 0,60 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,82 0,87 0,96 0,94 0,66 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 96,9 96,7 98,1 96,5 97,4 96,9 96,7 98,1 96,5 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 98,0 98,7 98,5 99,8 97,6 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 189 265 181 179 178 141 254 141 136 139 141 254 141 136 139 160 161 157 166 155 169 161 157 114 166 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 160 160 136 144 135
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 88 92 87 87 79 88 92 87 87 79 83 85 85 84 86 98 99 98 93 83 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 6 3 6 4 14 6 3 6 4 14 10 9 8 7 13 0 0 0 6 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 3 6 7 6 5 3 6 7 6 4 4 4 6 1 0 0 0 0 5 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 97 97 97 96 96 97 97 97 96 95 95 96 96 98 98 99 98 98 97 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 7 6 6 7 0 4 3 5 2 2 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 13 12

Kontakt