KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 39,8 44,2 57,3 82,5 83,6 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 68,2 73,0 55,6 66,6 55,0 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 218,5 175,9 171,5 202,2 191,1 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 155,3 174,5 156,6 137,6 149,2 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 8,3 9,9 7,6 7,0 4,4 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 2,6 2,7 2,4 2,0 2,8 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 5,2 4,9 5,8 6,4 7,4 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,5 8,5 9,2 8,6 10,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 62,5 72,5 75,6 60,4 77,8 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 64,2 71,8 71,6 72,7 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 63,6 64,1 75,0 75,0 66,7 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 64,2 66,7 72,3 70,3 65,7 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,2 12,6 13,0 12,9 12,2 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 12,1 12,0 11,4 11,4 13,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 38,6 38,5 37,8 39,0 39,8 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 40,9 41,0 41,8 41,6 42,4 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,8 27,0 27,2 28,1 27,6 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 22,1 22,4 21,0 23,2 21,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 129 104,8 131 938,6 142 316,4 145 230,4 142 309,6 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 565,3 139 868,5 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt