KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 9,8 9,5 9,4 9,2 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 9,0 9,9 8,5 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr -1 0 0 0 123 212 199 185 212 324 212 199 185 212 324 220 248 253 261 318 92 152 202 272 312 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 167 217 244 253 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,62 7,67 7,99 7,98 8,05 5,68 5,49 6,19 6,76 5,46 5,68 5,49 6,19 6,76 5,46 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 8,43 8,25 8,55 9,40 6,50 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 4,51 4,51 5,18 4,66 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 0 15 36 10 90 72 67 58 64 88 72 67 58 64 88 91 84 93 83 104 100 108 115 92 101 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 132 169 126 118 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 584 605 569 595 505 483 523 497 539 529 483 523 497 539 529 488 483 511 555 539 445 487 543 536 564 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 608 574 563 644 538
Herav utgifter til renhold (kr) kr 423 432 380 404 136 153 179 159 183 172 153 179 159 183 172 154 160 160 178 167 140 145 167 190 181 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 99 104 120 133 84 109 113 114 131 101 109 113 114 131 101 123 119 129 132 100 104 121 140 121 108 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt