KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 622 749 709 691 677 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 1 354 1 446 1 605 1 773 1 670 1 523 1 670 1 874 2 073 1 747 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 957 1 060 1 137 1 343 1 335
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 485 598 539 516 486 953 1 037 1 069 982 1 023 953 1 037 1 069 982 1 023 1 104 1 179 1 247 1 349 1 280 1 254 1 375 1 621 1 791 1 295 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 809 913 987 1 197 1 182
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 137 150 170 176 192 200 176 313 285 283 200 176 313 285 283 250 266 358 424 390 270 295 253 282 452 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 147 147 150 145 153
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 483 600 548 512 477 892 928 1 045 971 913 892 928 1 045 971 913 962 1 020 1 165 1 219 1 129 1 217 1 344 1 541 1 629 1 241 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 717 757 825 855 816
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -1 7 11 13 21 -14 -44 59 30 51 -14 -44 59 30 51 15 20 68 42 86 83 88 26 -6 79 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 53 50 54 11 0
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 484 593 538 499 456 905 972 986 940 862 905 972 986 940 862 946 1 000 1 096 1 177 1 043 1 134 1 256 1 515 1 634 1 161 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 664 706 771 844 816
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,18 0,19 0,19 0,15 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,44 0,45 0,42 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 3 3 2 3 49 44 67 40 159 49 44 67 40 159 154 131 183 159 60 10 12 12 16 108 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 196 198 210 222 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 7 0 0 0 1 150 151 126 137 353 150 151 126 137 353 760 567 511 584 273 115 86 69 91 270 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 845 619 574 548 557

Kontakt