KOSTRA nøkkeltall

Lund - 1112 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lund Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,3 74,0 67,5 69,0 73,2 75,7 75,9 78,0 78,7 84,5 75,7 75,9 78,0 78,7 84,5 79,5 80,1 81,1 80,8 87,7 81,6 81,5 81,3 77,8 81,3 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 98,1 93,8 91,0 89,3 88,0 87,3 87,6 88,8 89,6 92,5 87,3 87,6 88,8 89,6 92,5 90,6 90,5 90,6 90,6 94,3 91,1 91,9 91,8 91,8 90,9 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 105,2 104,4 105,6 104,2 97,3 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 97,4 96,9 96,4 96,5 98,2 97,1 98,3 98,3 99,4 96,7 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 29,9 29,8 34,9 32,2 37,2 66,3 67,0 66,5 71,3 55,7 66,3 67,0 66,5 71,3 55,7 73,9 74,5 74,9 74,3 58,0 89,1 89,4 97,0 95,9 72,1 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,9 5,8 5,6 5,4 5,6 5,8 5,9 5,7 5,5 5,6 5,8 5,9 5,7 5,5 5,6 5,6 5,5 5,3 5,4 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,4 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 23,4 28,1 43,1 41,1 44,1 36,6 38,0 39,2 39,1 43,4 36,6 38,0 39,2 39,1 43,4 37,0 38,6 40,0 42,3 41,0 34,9 35,3 39,1 43,2 42,9 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent : : : : : 3,7 3,8 4,1 5,1 3,6 3,7 3,8 4,1 5,1 3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 63,8 66,6 65,3 81,8 73,6 66,9 68,9 77,0 80,5 75,6 66,9 68,9 77,0 80,5 75,6 67,9 70,6 76,7 81,3 77,7 69,7 74,7 79,0 87,5 79,8 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 68,9 72,5 76,8 81,3 78,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 126,7 133,3 122,7 150,0 58,8 82,1 80,7 85,1 81,0 85,6 82,1 80,7 85,1 81,0 85,6 81,3 81,7 80,4 81,2 85,5 84,1 87,2 87,5 76,1 83,7 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,5 13,6 12,3 12,0 11,9 13,1 13,3 13,8 13,1 13,6 13,1 13,3 13,8 13,1 13,6 11,6 11,5 11,5 11,3 11,8 10,3 10,3 9,7 10,6 11,3 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 136 833 139 598 138 433 135 541 145 174 131 884 137 861 154 171 170 098 166 432 131 884 137 861 154 171 170 098 166 432 137 758 146 807 157 856 168 443 174 906 148 390 157 259 166 410 177 978 173 137 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 138 225 143 704 152 779 161 356 165 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50,7 53,3 46,8 59,5 54,0 55,1 56,7 63,9 66,5 61,6 55,1 56,7 63,9 66,5 61,6 57,7 59,8 64,9 68,5 62,8 60,3 64,8 68,7 75,7 65,0 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.