KOSTRA nøkkeltall

Løten - 0415 (Hedmark)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Løten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 48,7 47,1 63,1 64,1 51,8 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 50,4 58,4 50,9 45,9 44,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 136,4 138,3 163,4 131,1 125,8 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 140,7 133,1 137,4 147,3 148,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,3 5,2 5,0 4,2 4,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 4,4 4,7 4,8 5,0 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,8 7,0 6,8 9,6 9,5 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,2 7,3 7,6 7,4 7,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 72,1 70,1 69,2 68,8 67,3 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 68,8 71,7 72,0 75,5 74,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 75,3 62,1 58,1 66,7 63,4 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 68,8 65,6 67,7 67,8 68,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 17,9 15,8 16,6 15,7 17,4 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 37,8 41,5 39,4 41,2 40,8 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,0 40,4 40,7 41,4 41,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,2 23,4 22,1 23,0 23,0 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 22,6 22,2 21,7 21,4 21,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 100 628,9 107 124,7 108 967,0 111 180,2 113 552,0 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 105 687,6 109 174,0 113 324,1 118 467,3 124 900,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt