4396_0415
4396_0415
kostra
2019-06-16T17:22:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Løten, faktaark Bolig Løten

KOSTRA nøkkeltall

Løten - 0415 (Hedmark)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Løten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 243 243 217 .. 6 026 6 300 6 192 6 233 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 4 832 4 915 4 962 4 985
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 32 32 28 .. 15 16 16 16 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 67 67 62 .. 57 57 57 58 52 52 52 53 48 48 48 48 52 57 56 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 663 586 436 379 1 290 1 607 1 534 1 421 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 417 1 340 1 474 1 221
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 231 7 755 8 058 .. 6 538 6 001 6 443 6 311 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 645 14 854 16 718 19 444
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 .. 31 30 30 31 30 30 29 30 33 34 33 33 26 26 14 28
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 4 3 5 .. 187 135 127 123 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 92 82 66 55
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 : : 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,3 18,5 14,7 14,0 15,0 14,7 12,1 10,4 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 23,4 21,9 17,8 15,9

Kontakt