KOSTRA nøkkeltall

Lørenskog - 0230 (Akershus)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lørenskog Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 86 105 110 123 139 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,70 0,79 0,72 0,76 0,80 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 152 158 162 146 147 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 140 150 143 150 148 140 150 143 150 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 71 69 70 70 70 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 83 82 81 81 81 83 82 81 81 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 28 29 29 29 29 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 14 15 14 14 13 14 15 14 14 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 4 4 1 1 3 4 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 91 90 91 91 99 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 95 95 97 95 95 95 95 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 5 1 2 1 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3

Kontakt