KOSTRA nøkkeltall

Lørenskog - 0230 (Akershus)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lørenskog Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 36 368 37 406 38 670 40 106 41 460 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 2 147 003 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 594 533 604 368 614 026 624 055 633 189 594 533 604 368 614 026 624 055 633 189
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,5 10,1 10,9 10,7 11,6 10,8 10,5 10,2 9,9 9,6 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,7 10,5 10,1 10,1 9,9 10,7 10,5 10,1 10,1 9,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,2 6,4 6,4 6,2 5,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 6,5 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,5 6,4
Netto innflytting (antall)1 antall 1 071 900 1 097 1 259 1 104 14 385 13 221 13 915 13 008 14 202 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 7 116 7 390 7 468 7 781 6 834 7 116 7 390 7 468 7 781 6 834
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,9 11,8 11,7 11,2 11,2 11,6 11,7 11,5 11,4 11,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 59,8 58,0 57,9 57,8 56,6 62,9 62,9 61,1 61,2 60,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 60,9 60,3 59,9 59,4 59,1 60,9 60,3 59,9 59,4 59,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,0 1,7 1,6 1,4 1,5 2,1 2,0 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 26,3 27,4 28,9 30,3 31,4 15,9 16,6 17,8 18,5 18,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 18,8 19,7 20,5 21,4 22,4 18,8 19,7 20,5 21,4 22,4
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,76 1,68 1,67 1,64 1,70 1,71 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,76 .. .. .. 1,80 1,76 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt