KOSTRA nøkkeltall

Loppa - 2014 (Finnmark Finnmárku)

Husholdningsavfall

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loppa Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 175 3 302 3 700 3 657 3 657 3 117 3 187 3 240 3 268 3 268 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 3 670 3 896 3 875 3 870 3 870 3 670 3 896 3 875 3 870 3 870
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 23,0 22,6 23,2 24,4 27,0 33,5 31,5 35,1 35,9 .. 37,8 38,0 39,0 40,0 .. 37,9 38,1 39,0 39,8 .. 19,8 19,2 23,1 26,0 .. 19,8 19,2 23,1 26,0 ..
Selvkostgrad (prosent) prosent 94 100 98 98 100 0 0 0 0 0 98 100 99 99 0 98 100 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 457,4 452,6 442,4 449,2 .. 453,8 448,5 440,9 436,4 .. 438,8 433,0 426,0 420,6 .. 410,6 411,4 377,9 401,4 .. 410,6 411,4 377,9 401,4 ..

Kontakt