KOSTRA nøkkeltall

Lom - 0514 (Oppland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lom Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 32 943 36 746 37 166 38 703 40 952 29 066 30 723 32 209 34 569 36 786 29 066 30 723 32 209 34 569 36 786 31 654 33 186 35 098 36 594 40 597 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 419,2 406,9 415,7 430,7 454,2 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 385,1 379,1 387,7 388,7 424,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 34,9 40,3 38,7 40,2 38,7 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 32,6 33,2 32,9 33,1 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 34,4 35,3 34,7 35,5 36,0 34,4 35,3 34,7 35,5 36,0 34,4 35,3 34,7 35,5 36,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,2 83,1 83,2 86,3 88,2 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 74,7 76,1 76,1 76,4 76,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 76,0 76,6 76,8 76,5 79,0 76,0 76,6 76,8 76,5 79,0 76,0 76,6 76,8 76,5 79,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,49 0,50 0,51 0,50 0,50 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,51 0,52 0,50 0,50 0,52 0,51 0,52 0,50 0,50 0,52 0,51 0,52 0,50 0,50 0,52
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,2 36,5 37,7 34,3 35,7 38,0 38,0 37,0 36,2 35,3 38,0 38,0 37,0 36,2 35,3 38,7 38,6 38,5 38,2 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 34,8 34,4 34,5 34,6 32,5 34,8 34,4 34,5 34,6 32,5 34,8 34,4 34,5 34,6 32,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 39,1 37,6 36,6 48,6 44,9 41,2 42,1 43,1 27,3 42,5 41,2 42,1 43,1 27,3 42,5 39,0 39,1 39,7 24,3 40,0 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 43,9 45,1 45,8 45,2 45,5 43,9 45,1 45,8 45,2 45,5 43,9 45,1 45,8 45,2 45,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 18,7 17,0 15,2 14,7 10,5 13,7 14,6 13,4 12,7 12,5 13,7 14,6 13,4 12,7 12,5 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 12,4 12,2 11,1 10,7 10,0 12,4 12,2 11,1 10,7 10,0 12,4 12,2 11,1 10,7 10,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 884 3 058 3 399 3 878 4 022 3 019 3 178 3 330 3 581 3 782 3 019 3 178 3 330 3 581 3 782 3 261 3 431 3 557 3 768 4 053 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,59 0,64 0,75 0,66 0,43 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,49 0,50 0,47 0,51 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,61 0,65 0,66 0,68 0,62 0,61 0,65 0,66 0,68 0,62 0,61 0,65 0,66 0,68 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,78 0,00 0,00 0,00 0,73 0,78 0,00 0,00 0,00 0,82 0,75 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,4 6,5 5,7 7,1 6,9 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,3 16,5 15,9 17,4 19,7 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 13,8 14,3 15,3 15,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,8 9,7 10,7 10,9 12,6 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,2 10,5 11,1 10,9 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 121,0 60,7 80,4 85,0 86,2 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 48,7 55,8 55,8 62,8 63,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 95,8 93,1 72,7 62,5 83,3 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 81,1 77,4 77,1 91,4 68,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt