4401_0514
4401_0514
kostra
2019-06-17T05:29:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Lom, faktaark Helse- og omsorgstjenester Lom

KOSTRA nøkkeltall

Lom - 0514 (Oppland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lom Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 32 943 36 746 37 166 38 703 29 066 30 723 32 209 34 488 31 654 33 186 35 098 36 534 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 27 141 28 799 29 798 32 060
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 432,6 407,5 425,5 440,3 381,5 381,7 391,2 394,7 396,6 394,1 406,1 395,2 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 359,8 365,3 367,5 366,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 34,9 40,3 38,7 40,2 32,9 33,4 33,1 34,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 34,4 35,3 34,7 35,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,4 84,1 83,8 85,3 74,4 76,4 76,2 75,5 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,5 75,2 75,4 75,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,50 0,53 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,55 0,55 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,54 0,54 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,2 36,5 37,7 .. 38,0 38,0 37,0 .. 38,7 38,6 38,5 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,8 34,4 34,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 39,1 37,6 36,6 .. 41,2 42,1 43,1 .. 39,0 39,1 39,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 43,9 45,1 45,8 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 18,7 17,0 15,2 .. 13,7 14,6 13,4 .. 15,5 14,8 14,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,4 12,2 11,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 82,0 82,7 84,1 85,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 884 3 058 3 399 : 3 019 3 178 3 330 : 3 261 3 431 3 557 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 159 3 403 3 588 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 3,9 3,4 3,2 3,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,59 0,64 0,75 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,49 0,50 0,47 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,61 0,65 0,66 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,71 0,70 0,76 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,4 6,5 5,7 7,0 5,3 5,6 5,4 5,5 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,0 5,1 5,0 5,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,3 16,5 15,9 17,4 12,9 12,8 13,2 13,5 13,8 14,3 15,3 15,4 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 11,9 12,1 12,4 12,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,8 9,7 10,7 10,9 10,5 10,6 10,7 11,4 10,2 10,5 11,1 11,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 11,3 11,3 11,8 11,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 129,8 60,7 80,4 85,0 42,5 44,6 47,4 49,7 49,3 56,2 59,0 63,0 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 38,9 39,9 43,4 45,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 95,8 93,1 72,7 62,5 101,1 97,3 92,4 93,8 95,9 90,6 92,7 90,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 95,1 98,6 94,3 94,9
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt