KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 1 2 0 1 .. 139 124 96 54 49 57 49 24 29 30 57 49 24 29 30 77 64 38 33 30 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 63 74 38 68 47 63 74 38 68 47
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 0 1 .. .. .. 27 42 42 23 14 10 8 9 17 18 10 8 9 17 18 6 17 18 14 16 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 13 11 14 19 11 13 11 14 19 11
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 51 29 .. 79 .. 141 117 120 128 124 91 96 99 109 92 91 96 99 109 92 120 116 105 111 179 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 117 119 106 120 140 117 119 106 120 140
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall .. .. 0 .. .. 35 43 36 27 21 4 10 23 17 12 4 10 23 17 12 13 24 6 26 39 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 13 34 23 21 33 13 34 23 21 33
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall .. 2 .. .. .. 4 186 3 148 2 420 1 143 1 205 2 044 935 834 1 072 1 586 2 044 935 834 1 072 1 586 2 084 1 151 1 053 925 961 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 39 .. .. .. 4 186 4 300 4 408 2 376 1 933 2 048 2 111 1 965 2 185 2 116 2 048 2 111 1 965 2 185 2 116 2 084 2 379 2 338 1 431 1 724 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager .. 240 .. .. .. 28 33 33 46 31 29 39 37 36 33 29 39 37 36 33 31 37 36 31 40 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 36 44 35 42 37 36 44 35 42 37
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 .. .. .. 14 15 15 19 19 15 23 17 14 15 15 23 17 14 15 18 23 19 17 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 22 36 21 19 18 22 36 21 19 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 0,0 .. .. .. 18,9 17,7 22,5 12,5 14,0 17,2 15,3 13,7 16,6 17,8 17,2 15,3 13,7 16,6 17,8 15,5 18,4 14,9 24,3 18,7 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall .. .. .. .. .. 141 156 174 81 88 60 67 54 79 86 60 67 54 79 86 58 73 86 69 68 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 97 82 86 74 81 97 82 86 74 81
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall .. .. .. .. .. 404 303 290 160 227 80 89 62 96 78 80 89 62 96 78 144 175 141 86 148 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 270 188 165 128 121 270 188 165 128 121

Kontakt